“Guete Tag, was darf si?”
“I hätti gärn es Pousebrötli”.
“Es Pousebrötli, gärn, danke. Darf süsch no öppis si?”
“Danke, das wär’s”.
“Danke öich, merci, uf Widerluege”.
“Adieu!”
“Adieu, danke!”